narracje o holokauscie

„Narracje o Holokauście” – nowa książka autorstwa Magdaleny Kawy

Publikacja ukzała się w grudniu 2017 r. Pełny tytuł brzmi „Narracje o Holokauście. Dyskurs naukowy a debata publiczna w Polsce”. Publikacja została wydana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie.

Przedmiotem zainteresowania Autorki są przedstawienia Zagłady w dwóch obszarach teoriopoznawczym i publicznym. Z jednej strony poddane analizie zostały teksty teoretyczne na temat historiografii Holokaustu, a z drugiej debata publiczna i publicystyka prasowa. Dodatkowo ważne było dla Autorki określenie przebiegu, merytorycznej zawartości i uwarunkowań historycznych owej debaty, a także identyfikacja jej podmiotów: jakie są strony sporu, jaki jest jego przedmiot i jego znaczenie.

Autorka udostępnia Spis treści i Wstęp

Magdalena Kawa – dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, wykładowczyni akademicka. Pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Działa także w obszarze wsparcia integracji i edukacji międzykulturowej. Współtwórczyni Fundacji Instytut Kultury Cyfrowej. Autorka projektu Mapa (nie)pamięci dotyczącego dziedzictwa żydowskiego Biłgoraja.