pszczyna

Młodzież izraelska przyjechała do swoich koleżanek i kolegów w Pszczynie

W dniu 10 września 2009 r. odbyło się spotkanie młodzieży polskiej i izraelskiej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pszczynie.

Program wspólnego spotkania rozpoczął się od części oficjalnej, która miała miejsce w Sali Secesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Młodzież z obu krajów zaprezentowała swoje szkoły oraz program artystyczny. Po spotkaniu odbyły się warsztaty prowadzone w szkole przez polskich i izraelskich nauczycieli i nauczycielki. W ramach programu przewidziano czas na wspólne gry i zabawy – najpierw odbył się mecz siatkówki a po nim zwiedzanie miasta i wspólne biesiadowanie w parku pszczyńskim połączone z lunchem.

Relacja młodzieży ze spotkania:

Pomimo, że spędziliśmy razem zaledwie kilka godzin, bardzo się ze sobą zżyliśmy, zawiązaliśmy przyjaźnie, więc pożegnanie wzbudziło w nas wiele emocji. Pomimo dużej odległości, która dzieli nasze kraje i pomimo różnic kulturowych, utrzymujemy ze sobą stały kontakt za pośrednictwem Internetu. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła wzięła udział w tym projekcie, który nauczył nas szanować odmienne kultury i wyzbyć się stereotypów. Wierzymy, że jeśli będzie taka możliwość, spotkamy się znów.

Sprawozdanie z wizyty

Koordynatorka spotkania: Ewa Baca.