Koordynatorzy / Łódzkie

Barbara Matusiak

XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Łodzi
ul. Traktorowa 77, 91-204 Łódź
tel. 42 252 98 03
b.k.matusiak@gmail.com

 

Nauczycielka dyplomowana, polonistka. Współpracuje z CKE, OKE, ŁCDNiKP, Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ oraz z czasopismem „Polonistyka”. Autorka kilkunastu książek metodycznych i artykułów oraz scenariuszy zajęć poświęconych m.in. edukacji interdyscyplinarnej i Holokaustowi. Ambasadorka Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (od 2013). Ukończyła: „Holocaust Studies for Educators from Poland” w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie (2008), „Teaching Holocaust History” w Memorial de la Soah w Paryżu (2010), „Nauczanie o Holokauście w Instytucie Yad Vashem na przykładzie materiałów edukacyjnych w języku polskim” w ŻIH-u (2011). Alumna programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership „Holocaust and Human Rights in the U.S.” (2011). Brała udział w Łódzkim Projekcie Edukacyjnym DIALOG (2009/2010). Multiplikatorka międzynarodowego projektu polsko-izraelskiej wymiany młodzieży „Bliżej siebie. Zachować pamięć” (od 2007). Autorka ogólnopolskiego konkursu „Film i Literatura w USA. Młodzież pisze eseje” (od 2014) oraz programu wymiany polsko-amerykańskiej „Nauczanie o Holokauście i Prawach Człowieka w USA i w Polsce” (2012).

 

Wydarzenia zorganizowane we współpracy z Barbarą Matusiak:

5. edycja konkursu „Literatura i film w USA – Młodzież pisze eseje”

Apel o pokój, tolerancję i pojednanie: Marsz Życia w Łodzi

Dziesięciolecie spotkań młodzieży z Polski i Izraela w Łodzi

Piętnastkowicze z Łodzi po raz piąty pojechali do Izraela

Ponad podziałami – Młodzież z Izraela w XV LO w Łodzi

Olgierd Neyman

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
tel. 43 822 36 91 w. 208
olgierdey@gmail.com

 

Nauczyciel i konsultant ds. języka polskiego i wiedzy o kulturze. Edukator i trener z zakresu edukacji europejskiej, rozwojowej, bezpieczeństwa. Publicysta oświatowy, autor publikacji metodycznych i scenariuszy zajęć. Ukończył Holocaust Studies for Educators from Poland w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie w 2007 roku. W roku 2009 i 2015 współorganizował seminaria dla nauczycieli z woj. łódzkiego w Instytucie Yad Vashem. Absolwent programu International Visitor Leadership „Holocaust Education” organizowanego przez Departament Stanu USA w 2010 roku.

olgierd neyman