Koordynatorzy / Kujawsko-pomorskie

Projekt „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” realizuje zobowiązania wynikające z umowy między Rządem RP a Rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Przygotowuje i wspiera nauczycieli do organizacji spotkań młodzieży z Polski i Izraela.

ewa jakubowska