Koordynatorzy / Dolnośląskie

Ewa Skrzywanek

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Swobodna 71/73, 50-089 Wrocław
tel. 71 796 45 60
ewaskrzywanek@op.pl

 

Doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zajmuje się zagadnieniami wielokulturowości, programami edukacyjnymi UE, edukacją regionalną i patriotyczną. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, edukator edukacji europejskiej, trener. Organizatorka i realizatorka licznych konkursów regionalnych i ogólnopolskich. Autorka publikacji z zakresu metodyki nauczania historii, wielokulturowości, edukacji regionalnej, patriotycznej, europejskiej.

 

Wydarzenia zorganizowane we współpracy z Ewą Skrzywanek:

ewa skrzywanek