studia podyplomowe

Rekrutacja na podyplomowe studia polsko-żydowskie przy Instytucie Badań Literackich PAN

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018. Celem studiów jest stworzenie zainteresowanym możliwości zapoznania się z wybranymi aspektami kultury i historii, w których nastąpiło spotkanie i wzajemne przenikanie się elementów żydowskich i polskich.

Oferta skierowana jest zarówno do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na powyższe tematy oraz tych, którzy nie mieli dotąd styczności z podejmowaną problematyką.

Organizatorzy zachęcają do uczestnictwa w programie i skorzystania z wiedzy uznanych specjalistów, którzy w swojej karierze naukowej zajmują się m.in. studiami żydowskimi, historią, literaturą, kulturoznawstwem i religioznawstwem.

Szczegółowe informacje o studiach wraz z programem i opisem zajęć