Propozycja warsztatów na spotkania polsko-izraelskie

Ośrodek "Brama Grodzka  Teatr NN" opracował zajęcia warsztatowe na spotkania polsko-izraelskie w szkołach. Warsztaty dotyczą żydowskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego Lublina i Lubelszczyzny oraz współczesnego Izraela. Warsztaty można dowolnie modyfikować na własne potrzeby, zastępując wątki lubelskie lokalnymi.

 

w pl izWarszaty w Bramie Grodzkiej w Lublinie, fot. Małgorzata Miłkowska, źródło: biblioteka.teatrnn.pl

 

Scenariusze warsztatów dostępne są bezpłatnie w Bibliotece Multimedialnej Teatru NN. Można pobrać pliki ze scenariuszem warsztatu w języku polskim i angielskim oraz osobno załączniki.

 

Oferta zawiera:

 

Warsztaty powstały w Pracowni Edukacji i Animacji Ośrodka "Brama Grodzka  Teatr NN", który jest koordynatorem regionalnym w województwie lubelskim programu ORE "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów". Działania prowadzone są we współpracy z Izabelą Czumak

 

Oferta warsztatowa
Brama. Spotkania polsko-żydowskie na Lubelszczyźnie