Lekcja na podstawie tekstu "Cyganie a Żydzi – co jest kaszer, a co magerdo"

Propozycja zajęć opublikowana w czasopiśmie "Midrasz" w numerze marcowym 2009 r. Autorką warsztatu jest Monika Koszyńska, artykuł napisał Adam Bartosz.

logo midrasz

Warsztaty mogą być realizowane na lekcji wychowawczej, wiedzy o kulturze, WOS lub ścieżce regionalnej w szkole średniej. Przewidywany czas to 90 min.

 

Po zajęciach uczniowie będą potrafili:

 • czytać ze zrozumieniem tekst popularnonaukowy
 • wymienić kilka zasad, którymi kierują się polscy Żydzi i Romowie
 • empatycznie opisać uczucia osób, które czują się wyobcowane ze środowiska, w którym żyją
 • wyciągać wnioski dotyczące postaw i zachowań mniejszości romskiej i żydowskiej na przestrzeni ich dziejów w Polsce
 • podać argumenty uzasadniające zachowania prezentowane przez mniejszość żydowską i romską

 

Metody i formy pracy:

 • praca w parach
 • pogadanka nauczająca
 • drama
 • dyskusja sterowana
 • praca w grupach
 • analiza perspektyw

 

Scenariusz warsztatu dostępny jest na stronie internetowej miesięcznika Midrasz