Publikacja "Zachować pamięć. Poradnik dla nauczycieli"

Publikacja "Zachować pamięć. Poradnik dla nauczycieli" powstała we współpracy instytucji edukacyjnych z Polski i Izraela w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

 

zachowac pamiec poradn

 

Podręcznik został wydany w celu wspierania nauczycieli w przygotowaniu młodzieży przed spotkaniami i w trakcie spotkań w polskiej szkole, promowania wiedzy na temat mniejszości żydowskiej w Polsce, zachęcenia nauczycieli do stosowania metod i technik nauczania (w tym "metody projektu").

 

Scenariusze zawarte w publikacji dotyczą wspólnej historii Polaków i Żydów oraz tworzenia wspólnej kultury.

Ich tematy to:

  1.     Poznajmy się
  2.     Nasi bohaterowie
  3.     Złoty wiek Polaków i Żydów w Rzeczpospolitej
  4.     Tadeusz Kościuszko i Berek Joselewicz – dwaj bohaterowie
  5.     Polacy i Żydzi w walce o niepodległość Polski pod zaborami
  6.     Razem czy osobno – Polacy i Żydzi w walkach o niepodległość Polski pod zaborami
  7.     Janusz Korczak – ludzki pomost pomiędzy dwoma narodami
  8.     Losy spotykają się na placu

 

Wersja elektroniczna publikacji

Inne publikacje ORE