Kampania "Słowa mają znaczenie" ("Words matter") Ambasady RP w Waszyngtonie

Ambasada opublikowała film przypominający stosowanie prawidłowych pojęć w odniesieniu do obozów koncentracyjnych i zagłady zlokalizowanych na terenie Polski w czasie drugiej wojny światowej.

 

 


Od wielu lat polska dyplomacja stara się monitorować i reagować na niewłaściwe sformułowania odnoszące się do obozów koncentracyjnych i zagłady. Na stronie Ambasady RP w Waszyngtonie dostępna jest instrukcja reagowania na fałszywe sformułowania, które można odnaleźć w Internecie lub środkach masowego przekazu.

 

Polska Ambasada w USA opublikowała także film edukacyjny dotyczący kwestii terminologii, który upowszechnia historię II wojny światowej. Film dostępny jest w języku angielskim.

 

Film "Słowa mają znaczenie"