Ośrodek "Brama Grodzka  Teatr NN" opracował zajęcia warsztatowe na spotkania polsko-izraelskie w szkołach. Warsztaty dotyczą żydowskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego Lublina i Lubelszczyzny oraz współczesnego Izraela. Warsztaty można dowolnie modyfikować na własne potrzeby, zastępując wątki lubelskie lokalnymi.

W dniach 2628 stycznia 2000 roku odbyła się w Sztokholmie międzynarodowa konferencja poświęcona kształceniu, upamiętnianiu i badaniom nad Holokaustem. Konferencję gościł rząd Szwecji. Do udziału zaproszono 45 państw, w tym Polskę.