Dzień ten został ustanowiony w 2005 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 60. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Jego celem jest uczczenie pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej.  

Sejm i Senat RP przyjęły ustawę o zasileniu kwotą 100 milionów zł kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Odsetki z inwestowania tego kapitału będą co roku przeznaczane na prace porządkowe i konserwatorskie na cmentarzu. Dzięki temu rozwiązaniu zapewnione zostało stałe finansowanie niezbędnych prac.

Od 13 grudnia do 20 grudnia 2017 r. potrwa święto Chanuka. W Warszawie na pl. Grzybowskim została zapalona pierwsza lampka chanukowa. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Ambasador Izraela Anna Azari, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce Lesław Piszewski, wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński.

Budynek synagogi powstał w latach 1774–1777 i był jednym z najokazalszych w centralnej Polsce. Od 2007 r. jego właścicielem jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.