Znane są już nazwiska kandydatek i kandydatów do tegorocznej edycji Nagrody POLIN. Kapituła konkursu wyłoniła spośród 80 kandydatów z całej Polski 6 nominowanych.

Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie przystąpił do prac związanych przystosowaniem cmentarza dla zwiedzających. Według szacunków na cmentarzu znajduje się około 6 tys. nagrobków, a najstarsze pochodzą z XVII wieku.

17 października 2017 r. miała miejsce międzynarodowa debata dotycząca wystawy stałej w Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze. Scenariusz ekspozycji został przygotowany przez zespół pracowników Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze od 2012 r. jest oddziałem Państwowego Muzeum na Majdanku.

Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych to największy imienny spis społeczeństwa II RP. Składa się na niego 5,5 mln autografów, które zostały udostępnione on line przez Ośrodek "Karta". Projekt digitalizacji został przeprowadzony przez Bibliotekę Polską w Waszyngtonie, przy zaangażowaniu Biblioteki Kongresu oraz Ambasady RP w Stanach Zjednoczonych.