Koordynatorzy regionalni ORE wzięli udział w seminarium szkoleniowym "Miejsce – Obecność – Pamięć" zorganizowanym w Lublinie

W dniach 17–19 sierpnia 2017 r. odbyło się seminarium szkoleniowe "Miejsce – Obecność – Pamięć" dla grupy koordynatorów regionalnych ORE działających w ramach programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów".

 

koord sem MAIN

 

Seminarium szkoleniowe zostało zorganizowane przez Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", który pełni funkcję koordynatora regionalnego programu ORE w województwie lubelskim.

 

Program seminarium obejmował 25 godzin zajęć edukacyjnych:

- zwiedzanie wystawy edukacyjnej „Lublin. Pamięć Miejsca” w Bramie Grodzkiej,
- zapoznanie się z działalnością animatorsko-edukacyjną Ośrodka
- spacery edukacyjne: przedwojenny żydowski Lublin, Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”
- zajęcia warsztatowe na starym cmentarzu żydowskim
- spektakl Teatru NN – „Opowieści z Bramy”
- wykład dotyczący przebiegu akcji „Reinhardt” w Lublinie
- wizyty w miejscach pamięci: obóz koncentracyjny na Majdanku, Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu
- wizyty studyjne w miejscowościach Lubelszczyzny: Szczebrzeszyn, Izbica, Biłgoraj
- ewaluacje.

 

W seminarium wzięli udział koordynatorzy z 9 województw w Polsce oraz Ewa Bobińska i Alex Dancyg – twórcy programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów".