Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs: Międzynarodowa wymiana młodzieży

Od dziś można składać propozycje projektów na wymiany młodzieży z polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze szkołami z Izraela w ramach konkursu ogłoszonego przez MEN. Jak co roku najlepsze oferty otrzymają dofinansowanie.

 

wymiana konkurs

 

Wymiany powinny być zrealizowane przed 15 grudnia 2017 r. Maksymalna kwota dofinansowania wymiany wynosi 60.000 zł.

 

Projekty zgłaszane w konkursie powinny:
- wzmacniać dialog oraz budować postawy otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi, w tym sprzyjać wzajemnemu przezwyciężaniu barier językowych, 

- promować wizerunek Polski jako kraju o bogatym dziedzictwie kulturowym oraz otwartym na nowoczesność; 

Szczególnie istotne jest by projekty przewidywały zaangażowanie młodzieży w działania prospołeczne,  aktywizowały młodzież i rozwijały w nich kompetencje takie jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość. Projekty powinny zakładać kontynuację współpracy w kolejnych latach.

 

Zachęcamy zainteresowanych do składania wniosków.

 

Wyniki konkursu na stronie MEN