Polsko-francuskie seminarium „Jak uczyć o historii Zagłady?”

W dniach 12–17 lutego 2017 r. odbyło się szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli z Polski i Francji.

 

semPL FR

 

Seminarium jest okazją dla uczestników do poszerzenia wiedzy w zakresie historii i kultury Żydów oraz aktualnego stanu badań nad Zagładą. Łączy perspektywę osobistego rozwoju z pracą warsztatową w grupie międzynarodowej. Uczestnicy kształcą się w zakresie zdobywania umiejętności niezbędnych do nauczania o prawach człowieka i historii mniejszości żydowskiej w Polsce oraz o historii Holokaustu i jego konsekwencjach.

 

W ramach projektu odbywają się prezentacje, warsztaty, wykłady prowadzone przez przedstawicieli obu stron projektu, dyskusje o filmach poświęconych Shoah, wizyty w miejscach związanych z historią (Warszawa) i Zagładą Żydów polskich (Chełmno nad Nerem) oraz zwiedzanie Muzeum POLIN w Warszawie.

 

Seminarium zostało zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i Mémorial de La Shoah w Paryżu, we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i stanowiło podsumowanie siedmioletniej współpracy ORE i Mémorial de La Shoah.

 

Relacje uczestników polsko-francuskiego seminarium:

icon pdf