Rekrutacja na szkolenie w Instytucie Yad Vashem dla nauczycieli i edukatorów

W dniach 11.03–20.03.2018 odbędzie się seminarium szkoleniowe w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie na temat nauczania o Holokauście oraz historii i kulturze żydowskiej. Uczestnikami seminarium mogą być osoby z woj. lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego pracujące w tematyce szkolenia.

 

A szkolenie

 

Seminarium szkoleniowe odbywa się w ramach programu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów".

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są na stronie ORE:
https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3732

 

Dla kogo:

 • Nauczycielki i nauczyciele wszystkich przedmiotów realizujący nauczanie o Holokauście oraz historii i kulturze Żydów, edukatorki i edukatorzy w zakresie wymienionego tematu
 • Trenerki i trenerzy edukacji na rzecz praw człowieka
 • Przedstawicielki i przedstawiciele z ośrodków doskonalenia nauczycieli

 

Kryteria rekrutacji uczestników:

 • dorobek wskazujący na zaangażowanie w przedmiotowej tematyce;
 • dalsze plany związane z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia po seminarium;
 • zgoda dyrektora (pracodawcy) na oddelegowanie pracownika;
 • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego;
 • jedną placówkę mogą reprezentować maksimum 2 osoby (w uzasadnionych sytuacjach)
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na udział w warsztatach; (podczas całego szkolenia grupie będzie towarzyszyć tłumacz)

 

Warunki:
Każdy uczestnik zakwalifikowany na seminarium pokrywa koszty podróży (1610 pln) i ubezpieczenia oraz wnosi opłatę (100€) dla Yad Vashem wynikającą z organizacji szkolenia. Organizatorzy pokrywają koszty ekspertów polskich i izraelskich, warsztatów, transportu na miejscu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie!

 

Termin składania zgłoszeń:
4 lutego 2018

 

Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie:
9 lutego 2018

 

Zgłoszenia:
Wyłącznie poprzez formularz szkoleń dostępny na stronie ORE!
https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3732

 

Instrukcja zgłoszenia:

 1. Załóż konto na stronie szkoleń ORE: https://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja
 2. Zaloguj się na swoje konto, wybierz szkolenie i opcję "Szczegóły" i "Zapisz się"
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, załącz skan zgody przełożonych na udział w szkoleniu i wyślij formularz.

 

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!