Wrocław: konferencja "Edukacja w miejscach pamięci. Pamięć, Miejsca, Ludzie"

W dniach 17–18 listopada 2017 r. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowało już po raz 4. ogólnopolską konferencję naukową dotyczącą edukacji w miejscach pamięci.

 

stalagMAINObóz dla jeńców radzieckich. Fot. I. Czumak

 

Pierwszy dzień konferencji miał charakter teoretyczny. Rozpoczął się od wykładu nawiązującego do tematu konferencji na przykładzie działań podejmowanych przez Państwowe Muzeum Auschiwtz-Birkenau w Oświęcimiu, a także prezentacji historii i losów ofiar i Ocalonych z obozu. W kolejnym wykładzie podjęto analizę teorii złożoności w odniesieniu do nauczania o historii. W części drugiej, wprowadzającej do dnia kolejnego, zaprezentowano historię Lamsdorf – obozów jenieckich i obozu pracy, dziś miejsca pamięci narodowej, gdzie działa Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

 

Ważnym elementem dnia były dwa panele poświęcone pracy z młodzieżą z różnych środowisk. Zaproszone nauczycielki prezentowały projekty związane z nauczaniem o Holokauście. Podczas drugiego panelu podjęto rozmowę dotyczącą wykorzystania zasobów konkretnych instytucji – Archiwum Akt Nowych, Instytutu Śląskiego w Opolu i Muzeum Dom Konferencji w Wannsee.

 

Drugiego dnia zaplanowano zwiedzanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Uczestnicy zwiedzali dostępne w Muzeum ekspozycje oraz teren cmentarzy, na których pochowani są jeńcy od czasów wojny francusko-pruskiej do II wojny światowej, wziętych do niewoli z różnych armii oraz będący przedstawicielami różnych narodowości.

 

Jedną z osób odpowiedzialnych, która od lat organizuje konferencję we Wrocławiu jest koordynatorka regionalna na województwo dolnośląskie, Ewa Skrzywanek.

 

Program konferencji