O projekcie

zachowac pamiec

Projekt realizuje zobowiązania wynikające z umowy między Rządem RP a Rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Przygotowuje i wspiera nauczycieli do organizacji spotkań młodzieży z Polski i Izraela.

Program „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” składa się z komponentów:

  • Programu edukacyjnego "Bliżej siebie"
  • Spotkania młodzieży polsko-izraelskiej
  • Serwisu www.polska-izrael.edu.pl
  • Sieci koordynatorów regionalnych
  • Programu "Pamięć i edukacja - uczymy się od siebie"

schemat projektu