Narodowy Instytut Dziedzictwa organizuje konferencję, która jest podsumowaniem działań dofinansowanych w ramach programu "Wolontariat dla dziedzictwa". Konferencja odbędzie się 11 grudnia 2017 r. w Warszawie.

W sierpniu 2017 r. do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przyjechała rodzina izraelska, która m.in. dzięki organizowanym spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej dowiedziała się, że jej przodkowie uczęszczali do szkoły w Żywcu.