Koordynatorzy – województwo mazowieckie

Barbara Subko

Liceum Francuskie im. René Goscinny
ul. Walecznych 4/6, 03-916 Warszawa