Studia podyplomowe „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust” – rekrutacja

Rampa i „Brama Śmierci”. Zdjęcie: Paweł Sawicki Rampa i „Brama Śmierci”. Zdjęcie: Paweł Sawicki źródło: www.auschwitz.org

Trwa nabór na 15. edycję studiów podyplomowych kwalifikacyjnych w zakresie historii XX w. i pedagogiki miejsc pamięci.

Organizatorzy: Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, muzealników i pracowników instytucji kulturalno-oświatowych, dziennikarzy, politologów, księży, katechetów, samorządowców oraz innych absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich. Obejmują 350 godzin wykładów, warsztatów i zajęć seminaryjnych rozłożonych na trzy semestry.

 

Studia dają możliwość wnikliwego poznania m.in. dziejów nazizmu i komunizmu, historii prześladowań Polaków, Żydów i Romów w okresie okupacji niemieckiej, a także historii niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady ze szczególnym uwzględnieniem Auschwitz oraz sowieckich łagrów. Część zajęć będzie prowadzona w systemie nauczania na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej MCEAH. Szczególny nacisk zostanie położony na zajęcia warsztatowe, organizowane na terenie autentycznego miejsca pamięci – Auschwitz-Birkenau.

 

Najlepsi słuchacze studiów maja możliwość wyjazdu do Izraela na seminarium „Judaizm – Dzieje i kultura Żydów polskich – Holokaust”, organizowane przez MCEAH oraz Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie.

 

Termin składania podań upływa 31 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat programu studiów →

 

 

o projekcie2
  
start spotkania mlodziezy
 
start koordynatorzy

fb

Video

Galerie

loga 004loga 001loga 003loga 002

 im

stat4u 

.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj